หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5
7 ตุลาคม 2562
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.