การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากร

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากร
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพจากอัลบั้มในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยครูสมพงษ์ ศลทอง

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.