วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 6

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 6
3 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย ครูสมพงษ์ ศลทอง

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.