พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวงอังกะลุง

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวงอังกะลุง
5 พฤศจิกายน 2562

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่
และรูปในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยครูสมพงษ์

Comments are closed.