การมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ารมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
คนดีศรีพูลเจริญ
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ภาพที่คัดเลือกมาลง ส่วนหนึ่งนำมาจากที่นี่

Comments are closed.