การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รางวัลกีฬารักบี้ฟุตบอล และกิจกรรมห้องสมุด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมห้องสมุด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
1. เด็กหญิงมนัสวีร์ ศิริมาศ                ม.1/10          จำนวน 21 เล่ม
2. เด็กหญิงสิริญากร สุ่มอินทร์           ม.1/10          จำนวน 19 เล่ม
3. เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล    ม.3/4           จำนวน 18 เล่ม

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562
1. เด็กหญิงบุณยาพร  เสนนอก          ม.2/1
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วันแสวง       ม.2/1
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมมี             ม.2/2ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.