ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

10 – 12 ธันวาคม 2559

ณ ภูตะวันรีสอร์ท ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

read more

Comments are closed.