ค่ายเพชรพูลเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายเพชรพูลเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562
14 – 15 ธันวาคม 2562
ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จังหวัดนครราชสีมา

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.