การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” (รอบเพิ่มเติม)

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

“ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพโดยครูสาวิตรี จากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.