การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
2 มกราคม 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากคุณครูสมพงษ์ ในกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.