ผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน) จากตัวแทนคณะลูกเสือแห่งชาติ

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน)
จาก ท่านผู้อำนวยการประเสริฐ ทรัพย์สิน ตัวแทนคณะลูกเสือแห่งชาติ

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559  ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

Comments are closed.