แนะแนวสัญจร 2563

แนะแนวสัญจร 2563
6 – 8 มกราคม 2563
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด, โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์, โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน, โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์, โรงเรียนศรีดรุณ, โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 5

Comments are closed.