พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ
30 มกราคม 2563
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยคุณครูสมัชชา

Comments are closed.