โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรักเดียวใจเดียว ได้ที่นี่

Comments are closed.