พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ
6 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพโดยคุณครูสมัชชา โกมลฐิตินันท์ ในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.