การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
7 กุมภาพันธ์ 2563

น.ส.ปิยมาศ กะรัมย์ ม.5/8 (MEP) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 5

Comments are closed.