กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คลองโคนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

Comments are closed.