การมอบรางวัลประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

การมอบรางวัลประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การแข่งขันวันตรุษจีน
กิจกรรมห้องสมุด ยอกนักอ่าน คำถามนี้มีรางวัล
ลูกเสือร่วมกิจกรรม

ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูลักขณา สาดอนขวาง
ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.