การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
Mini English Program (ม.1, ม.4)
HUB Education (ม.1)
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เอกสารในการสมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ เเม่ ลูก
– ปพ.1 หรือ ปพ.7
มาเป็นครอบครัว MEP, HUB กันนะคะ

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.