การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562

การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562
เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2563
5 มีนาคม 2563
ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.