การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB
ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพ ม.1 ภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ดูรูปภาพ ม.4 ภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่


Comments are closed.