การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพอาหาร
เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.