การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.