พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ณ ลานอเนกประสงค์ ร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.