ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 46 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน 46 เครื่อง ตามกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 46 เครื่อง
และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน 46 เครื่อง
ตามกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่นี่ (pdf)

Comments are closed.