พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โดมร่มราชพฤกษ์

ดูรูปภาพการประชุม ม.2 ภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ดูรูปภาพการประชุม ม.5 ภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.