พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ โดมร่มราชพฤกษ์

ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์ ศลทอง

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.