ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดย คุณครูวีรยุทธ ผักสา

Comments are closed.