กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปีการศึกษา 2563


กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมอธิฐานจิตเป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2563 (ของทุกปี) นำโดยท่าน ผอ.สุภาพร รัตน์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมนำโดย นางสาวปิยมาศ กะรัมย์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนรับฟังสารสันติภาพและร่วมกันอธิฐานจิตสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
“สันติภาพสร้างได้ จากพลังของทุกคน เพื่อความสงบสุขของสังคมต่อไป”

ข้อมูลจากเพจสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วีดิโอ

Comments are closed.