โครงการอบรมจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ

โครงการอบรมจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสุริยา ก่อบุญ

Comments are closed.