โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสุริยา ก่อบุญ

Comments are closed.