วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี นำเสนอโดย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการ วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี ในหัวข้อเรื่อง ทำขวัญข้าว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี เนื่องในงานเทศกาลใหญ่ประจำปีของอำเภอบางพลี งานประเพณีรับรับบัว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 85 วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563

ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย

ท่านใดที่อยากร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของ อ.บางพลี และถ่ายรูปในนิทรรศการที่น่าประทับใจ สามารถไปเที่ยวชมงานได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศหลังงานรับบัว
เก็บงานรับบัวบางพลี โดยทีมงานบริหารทั่วไป
รองฯณกานดา พิชญาสัทธาภัค ครูพงษ์พันธุ์ พุดสีเสน และคณะ
รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูคเณศน์ พึ่งอ่ำ

Comments are closed.