พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญโดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา