พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ณ ลานอเนกประสงค์ ร่มราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เฟสบุ๊คคุณครูสุทิสา เรืองกัณฑ์ (1)

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เฟสบุ๊คคุณครูสุทิสา เรืองกัณฑ์ (2)

Comments are closed.