นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดวัดบางโฉลงในเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดวัดบางโฉลงในเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก แฟนเพจ โดยคุณครูสุริยา ก่อบุญ

Comments are closed.