การมอบรางวัลประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563

การมอบรางวัลประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

มอบเกียรติบัตรทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส&ภาษาญี่ปุ่น
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจ MEP Poolcharoenwitthayakhom School โดยคุณครูอนุชิต นาสมบูรณ์

Comments are closed.