• เสาร์. ก.ค. 31st, 2021

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน ปพ.5
12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูรัฐนันท์ การกระสัง และคุณครูสมพงษ์ ศลทอง