• เสาร์. ก.ค. 31st, 2021

ฉันท์เพื่อนพ้องน้องพี่ สู่วิถีแห่งความภาคภูมิ

ฉันท์เพื่อนพ้องน้องพี่ สู่วิถีแห่งความภาคภูมิ
16 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการณกานดา พิชญาสัทธาภัค โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
ผู้อำนวยการยุพิน ป่าตาล จ.อ่างทอง
รองผู้อำนวยการอนุชิต นาสมบูรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รองผู้อำนวยการอริสา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
รองผู้อำนวยการณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์ ศลทอง และ คุณครูวีรยุทธ ผักสา

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เฟสบุ๊ค คุณครูสุทิสา เรืองกันท์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3

วีดิโอนำเสนอ

วีดิโอบรรยากาศภายในงานฉันท์เพื่อนพ้องน้องพี่ สู่วิถีแห่งความภาคภูมิ