วันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15

วันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จัดงานวันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15 ขึ้นเพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดี ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ท่าน ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ซึ่งงานจัดขึ้นที่ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพทั้งหมด

Comments are closed.