• เสาร์. ก.พ. 27th, 2021

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา