• เสาร์. ก.พ. 27th, 2021

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า

ดาวน์โหลดไฟล์

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า

แจ้งประกาศโดยคุณครูเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา