• เสาร์. ก.พ. 27th, 2021

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม