• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูประณิธี รัตนวิจิตร

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูสาวิตรี ปราบนอก

คลิปวีดิโอ บรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 โดยคุณครูประณิธี รัตนวิจิตร