• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูประณิธี รัตนวิจิตร

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยคุณครูสาวิตรี ปราบนอก

ดูรูปภาพอื่น ๆ โดยเด็กชายธนกร พุ่มจันทร์ ม.3/14

คลิปวีดิโอ บรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 โดยคุณครูประณิธี รัตนวิจิตร