• เสาร์. ก.ค. 31st, 2021

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ระดับชั้น ม.4 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ระดับชั้น ม.4 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากกลุ่มไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง

ภาพ ม.1 จากแฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา

ภาพ ม.4 จากแฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา