ลูก พ.ว. กราบปู่ ศิษย์มีครู กราบย่า
“๑ ปี ๑ ครั้ง มาลัย ๑ พวง”
เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวพูลเจริญฯ
นำพวงมาลัยมาในวันไหว้ครู
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

สิ่งที่คุณพลาดไป