ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา
22 กันยายน 2565
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
คุณครูรัชพิณ จิตแจ้ง
คุณครูวิรานุตร ศิวพิทักษ์
คุณครูโสภิต แสนทวีสุข
คุณนันทพร อ้นเจริญ

รูปภาพจากแฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ไลฟ์สดบรรยากาศในงานร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา

คลิปวีดิโอจากแฟนเพจตากล้องจำเป็น in พ.ว. คลิปที่ 1

คลิปวีดิโอจากแฟนเพจตากล้องจำเป็น in พ.ว. คลิปที่ 2

คลิปวีดิโอจากแฟนเพจตากล้องจำเป็น in พ.ว. คลิปที่ 3

คลิปวีดิโอจากแฟนเพจตากล้องจำเป็น in พ.ว. คลิปที่ 4

สิ่งที่คุณพลาดไป