ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อที่ห้อง 111

Comments are closed.