• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

read more