• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับวิทยากรจาก บ.แอปเปิล ได้จัดอบรมการใช้ไอแพดให้กับตัวแทนคุณครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำไอแพดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตัวอย่างแอพลิเคชั่นที่นำมาอบรมได้แก่ Audience2, Book Creator, Anatomy 4D เป็นต้น

read more